Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2015

avooid
08:43
432/2015

Kobieta mówi o swoim życiu - Anna Świrszczyńska

Wiatr mnie pędzi po drogach, 
wiatr, bóstwo odmiany 
o dmuchających policzkach. 
Kocham ten wiatr, 
cieszę się 
odmianom. 

Chodzę po świecie 
we dwoje albo sama 
i miłe są jednakowo 
tęsknota i śmierć tęsknoty, 
która nazywa się spełnienie. 

Czegoś jest we mnie za dużo. 
Przelewam się przez brzegi 
jak drożdże. Drożdże mają 
swój własny rodzaj szczęścia. 

Idę, ciągle idę, 
czasem przyłącza się do mnie mężczyzna. 

Idziemy razem, 
on mówi, że to do śmierci, 
potem gubi się o zmroku 
jak rzecz nieważna. 

Idę sama, 
potem znów na zakręcie 
zjawia się nowy towarzysz. 

Idę, ciągle idę, 
wiatr pędzi po drogach. 
Na moich drogach 
zawsze wieje wiatr.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted bypoezjajuhasowa

March 11 2015

avooid
17:22
355/2015

To nie byłoby dobre - Anna Świrszczyńska

Kiedy jestem sama,
boję się odwrócić
zbyt szybko.

To, co jest za moimi plecami,
może przecież nie zdążyć
przybrać kształtu odpowiedniego
dla moich oczu 
człowieka.

A to nie byłoby dobre.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted bypoezjajustanothergirlnotperfectgirlzwariowalamanorexianervosa

March 05 2015

avooid
19:51
323/2015

Zawsze jest wyjście - Anna Świrszczyńska

Jeśli nie mogę uciec od nieszczęścia,
zawsze mogę się schronić
w nieszczęściu.

Jeśli nikt z przyjaciół
nie poda mi ręki,
uratuje mnie zabijając
ręka wroga.
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted bypoezjaoversensitivedetoxjustanothergirl

February 19 2015

avooid
16:48
254/2015

Czternastoletnia sanitariuszka myśli zasypiając - Anna Świrszczyńska

Żeby wszystkie kule na świecie 
trafiły we mnie, 
toby już nie mogły trafić w nikogo. 

I żebym umarła tyle razy, 
ile jest ludzi na świecie, 
żeby oni nie musieli już umierać, 
nawet Niemcy. 

I żeby ludzie wcale nie wiedzieli, 
że ja umarłam za nich, 
żeby nie było im smutno.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted bypoezjakaqlajustanothergirlkajajajadziesieciozlotowkakortufkalubiedziskonsorcjumwiecejniezobaczyszlalunaromantycznoscagta13matussmuzyczkaecrivainfokajednookawemightbedeadbytomorrowvstane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl