Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

avooid
08:50
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
08:49
7628 a9ab 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaitmakesmecalm itmakesmecalm
avooid
08:49
avooid
08:41
nie można zapomnieć, ale można udawać, że się nie pamięta.
avooid
08:41
avooid
08:40
2335 aa6e
Reposted fromskrzacik skrzacik vialittlegray littlegray
avooid
08:40

August 10 2017

avooid
21:19
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted bymystolensouloversensitiveBloodEvekmjitmakesmecalmblank-pageherbatkowasilence89koszkacalvadosthedayaftertomorrowSenyianailinidomsiaaageraltniemaproblemuyourhabitpytaniabezodpowiedzidobbyunniguerrierareeddpepperleniwieeccitiesofnightjustfeellobekspokodamamala-mi-w-glanachmhsaunique-wmpoulernoelyaSenyiatuleleinfimecitiesofnightkmjblacktoblackcomiendoliricacompletelydifferentmycelineniewolnicaniskowoasylopathkoralinafreeway2708dimerfoudivisummerstarwpuscmniezaklinacz-czasubeattmannieobecnoscsoSadwszystkodupaMerlinkaTewicholerapommyskaaryfikaacjaaduszyRuda-Shutyzupamarzencoolstorybro23sambaankatwigbylejakaclearurmindcallitwhatyouwantwastedtimeloveproofmalenkalottibluebell12czerwcaCymronvillainemyouwassupbruhbeattmanfreewayraskopodchmuramiiohshitcappaqueinvisibileBrewOfLongingnonecaresjestemdeszczemtysiacsercjednobiciemartolinka
avooid
21:18
Dom to oglądanie księżyca wschodzącego nad szałwią i towarzystwo kogoś, kogo można przywołać do okna, żebyście obejrzeli to razem. Dom jest tam, gdzie tańczysz z innymi, a taniec to życie.
— Stephen King
Reposted byPicki91oversensitiveBloodEveMezameitmakesmecalmleniwieec

August 07 2017

avooid
20:56
3718 d0be 500
Reposted from1923 1923 viamayamar mayamar
avooid
20:56
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da.

Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viailoveyou iloveyou
avooid
10:57
7413 c8d0 500
Reposted frombuszujacawzbozu buszujacawzbozu viaPoranny Poranny

August 06 2017

avooid
23:40
Ogromnie wiele słów potrzeba, by nie powiedzieć prawdy.
— Anna Kamieńska
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viabarock barock
avooid
23:39
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMezame Mezame
avooid
23:39
2947 b8e9
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaMezame Mezame
avooid
23:35
4755 f5fb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMezame Mezame
avooid
23:35
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMezame Mezame
avooid
18:41
avooid
18:41
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja viayanek yanek
avooid
18:40
4155 4430 500
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl