Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

avooid
17:07
8146 41cb
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viamayamar mayamar
avooid
17:07
7028 51e6
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamayamar mayamar

June 15 2017

avooid
12:48
5961 7f16
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabookart bookart
avooid
12:48
3641 b6d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarooms rooms
avooid
12:09
5662 ee66 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamayamar mayamar
avooid
12:09
8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viarooms rooms
09:51
0900 3abf 500
Reposted fromthetemple thetemple viaincentive incentive
avooid
09:50
6282 e9f1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viarooms rooms
avooid
09:49
avooid
09:32
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viaitmakesmecalm itmakesmecalm

June 13 2017

avooid
20:26
8538 f940 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabookart bookart
avooid
20:26

June 12 2017

19:41
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viageralt geralt
19:41
7952 3a1b
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialaparisienne laparisienne
avooid
18:24
avooid
18:22
avooid
18:22

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
avooid
18:22
9037 6167 500
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaitmakesmecalm itmakesmecalm
avooid
18:20
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy  nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader - Zaklinacz słów
Reposted fromsaphirka saphirka viaitmakesmecalm itmakesmecalm
avooid
18:19

Spalone mosty to najlepszy w życiu start.

— Budka Suflera
Reposted fromnivea nivea viaitmakesmecalm itmakesmecalm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl