Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

avooid
10:18
3767 d3b3

June 09 2017

avooid
21:05
avooid
20:50
1132 8ad6

June 03 2017

avooid
21:59
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaayati ayati
avooid
21:59
Reposted fromFlau Flau viakamykowata kamykowata
avooid
21:59
6946 3dcc
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakamykowata kamykowata
avooid
21:51
2530 7f4c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazucha zucha
21:43
avooid
21:43
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialittlegray littlegray
avooid
21:43
7107 7b5f
Reposted fromQOH1984 QOH1984 vialittlegray littlegray
avooid
21:31
avooid
21:31
4076 f487 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialittlegray littlegray
avooid
21:31

May 27 2017

avooid
18:36
8868 aabc
Reposted fromiamstrong iamstrong viaSkydelan Skydelan
avooid
18:36
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaSkydelan Skydelan
avooid
18:28
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viainyou inyou

May 26 2017

avooid
21:08
avooid
21:08
avooid
21:07
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viakamykowata kamykowata
avooid
21:04
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl