Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

avooid
22:34
Off📵
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaMezame Mezame
avooid
22:17
avooid
22:17
Wyślij w kosmos swoją wdzięczność, niech nie pozostanie bez echa, niech wraca, niech rozweseli innego człowieka.
avooid
22:09
4248 14f0 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
avooid
20:46
9842 dcac 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viascorpix scorpix
avooid
20:46
3589 0e84
Reposted fromluksfer luksfer viascorpix scorpix
avooid
20:41
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viascorpix scorpix

November 30 2017

avooid
00:13
avooid
00:09

Zbyt ona piękna,
zbyt mądra zarazem,
zbyt mądrze piękna,

stąd is­tnym jest głazem

— Szekspir
Reposted fromrol rol viascorpix scorpix
avooid
00:09

November 29 2017

avooid
08:46
4601 5ef7
Reposted fromdusielecc dusielecc viausmiechprosze usmiechprosze
avooid
08:45
avooid
08:45
4455 5f24 500
Reposted fromoutoflove outoflove viausmiechprosze usmiechprosze

November 26 2017

avooid
21:25
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
avooid
21:18
1879 fb9c 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasummerkiss summerkiss
avooid
21:18
avooid
21:00

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

avooid
20:52

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
avooid
20:40
avooid
20:40
0069 d854
Reposted fromIriss Iriss viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl