Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

avooid
19:27
3394 5d2c
Reposted fromEtnigos Etnigos viajanealicejones janealicejones
avooid
19:20
5918 4b2f
Reposted fromsavatage savatage
avooid
19:20
5944 a757 500
Reposted fromsavatage savatage
avooid
19:20
5947 0571 500
Reposted fromsavatage savatage
avooid
19:19
5959 890a 500
Reposted fromsavatage savatage
avooid
19:18
5962 06b6
Reposted fromsavatage savatage
avooid
19:18
1999 b8fe 500
avooid
19:18
avooid
19:17
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
avooid
19:17
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viaxal xal
avooid
19:05
Reposted fromFlau Flau viayanek yanek
avooid
19:05
Reposted fromFlau Flau viayanek yanek
avooid
19:05
0113 29a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayanek yanek
avooid
19:05
5482 d568 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayanek yanek
avooid
19:04
avooid
19:03
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
19:03
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viascorpix scorpix
avooid
19:03

April 18 2018

avooid
20:59
2307 67cc 500
Reposted frommerkaba merkaba viaSilentForest SilentForest
avooid
20:58
4740 4753 500
Reposted frommoai moai viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl