Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

avooid
19:20

Brakuje mi kogoś, kto chciałby mi pomóc. Nie pytał o nic, tylko wysłuchał i nie miał pretensji, że czegoś nie zrobiłem. Nie ma tego kogoś, kto kazałby mi się uśmiechnąć. Kogoś, kto przejrzałby mnie na wylot jak promienie Rentgena i powiedział: „Już chyba wiem, gdzie tkwi twój problem.”

Karol Neubauer

— za: https://tiny.pl/t18cv
Reposted fromzielono zielono vialaparisienne laparisienne
avooid
19:20
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
avooid
19:19
9384 fe67 500
Reposted fromthetemple thetemple viaSilentForest SilentForest
avooid
19:19
Reposted fromshakeme shakeme viaSilentForest SilentForest
avooid
19:19
Reposted frombluuu bluuu viaMezame Mezame
avooid
19:18
9537 32c7
avooid
19:18
9530 8463
avooid
19:18
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
avooid
19:18
0025 46b4
Reposted fromRowena Rowena viausmiechprosze usmiechprosze
avooid
19:18

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
avooid
19:18
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
avooid
19:18
7460 34b8 500
Reposted fromcontigo contigo viausmiechprosze usmiechprosze
avooid
19:18
1335 930b 500
Reposted fromnyaako nyaako viausmiechprosze usmiechprosze
avooid
19:17
2307 fc79 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viausmiechprosze usmiechprosze
avooid
19:17
avooid
19:17
Reposted fromshakeme shakeme viasweetchocolate sweetchocolate
avooid
19:16
1921 9b34 500
avooid
19:16
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
avooid
19:15
0367 6ad1

A Love Story

Reposted fromsawb sawb viacompletelydifferent completelydifferent
avooid
19:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl