Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

avooid
21:45
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
21:45
avooid
21:45
9372 02a9 500
avooid
21:44
1426 8b50 500
<3
avooid
21:44
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viazucha zucha
avooid
21:43
2121 ce4a 500
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen
avooid
21:39
3760 d5d9
Reposted fromipo ipo vialittlegray littlegray
avooid
21:39
avooid
21:39
avooid
15:53
Nie uda Ci się przepłynąć oceanu dopóki nie zdobędziesz odwagi,
by stracić z oczu widok lądu.
— Krzysztof Kolumb
Reposted bylojournalmetanoiaaSilentForestmardazupamarzeninnocent-whisper
avooid
15:43
      Kiedy sięgasz do gwiazd, być może nie dotkniesz żadnej z nich, ale na pewno nie skończysz z garściami pełnymi błota
— Leo Burnett
Reposted bylaparisiennewindybaytrue12czerwcafreewaygorzkiewspomnienianergolittledisappointments

October 04 2018

avooid
20:41
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
avooid
20:41
3099 e6fd
avooid
20:41
avooid
20:41
avooid
20:41
avooid
20:41
4062 d079 500
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viazucha zucha
avooid
20:40
Reposted fromshakeme shakeme viainyou inyou
avooid
20:40
Reposted frombluuu bluuu viainyou inyou
avooid
20:39
Myślenie za dużo o przeszłości nie zwróci ci jej. Stracisz teraźniejszość, a za chwilę będziesz mówił o niej przeszłość. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viainyou inyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl