Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

avooid
22:04
Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.
— Margaret Mead
Reposted fromlovvie lovvie
avooid
20:55
3737 cef8
20:40
0297 0f76

serious:

who were you?

May 21 2017

avooid
17:56
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
17:55
0307 2efe 500

Karlovy Vary, Czech Republic (by Kuba Szymik)

17:26
6148 efcf 500

artruby:

Yayoi Kusama: Infinity Mirrors at the the Hirshhorn Museum. Portfolio by Julia Chesky for Art Ruby. 

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viayanek yanek
avooid
17:26
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viamayamar mayamar
avooid
17:25
9036 538b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart
17:20
9618 3620
Reposted fromstrumienpola strumienpola
17:19
9609 2623 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola

May 14 2017

avooid
08:55
6137 9ff3 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamayamar mayamar
avooid
08:48
Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło, każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt.
— Andrzej Sapkowski, "Pani Jeziora"
Reposted fromcudoku cudoku viazucha zucha
08:42
5164 3725 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viasweetchocolate sweetchocolate
avooid
08:41
avooid
08:41
avooid
08:41
08:39
3112 030b
Reposted fromstrumienpola strumienpola
avooid
08:39
2878 e996 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viausmiechprosze usmiechprosze

May 10 2017

avooid
21:25
avooid
21:25
3799 24ac 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl