Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

avooid
21:27
avooid
21:21
avooid
21:21
avooid
21:20

Szczęście ma wiele definicji. Pewne jest, że każdy chce go doświadczyć i zatrzymać w swoim życiu na dłużej. Według psychologii pozytywnej, której ojcem jest Martin Seligman, szczęście to dobrostan.

Można wyróżnić dwa rodzaje dobrostanu: hedonistyczny (zjedzenie dobrego posiłku, oglądanie pięknych krajobrazów, posiadanie pożądanych przedmiotów) oraz eudajmonistyczny (akceptacja siebie, pozytywne relacje z innymi, rozwój osobisty, celowość życia, kontrola nad otoczeniem, autonomia).

avooid
21:19
avooid
21:19
0069 d854
Reposted fromIriss Iriss viaolivierk olivierk
avooid
21:12
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie vianiezwyykla niezwyykla
avooid
21:11
4004 d9d8
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viairmelin irmelin
avooid
20:52
Czego chcę dla siebie, tu i teraz?
— zasadnicze pytanie; przeszłość przeminęła, przyszłość przyjdzie - tylko teraźniejszość trwa
Reposted bykamykowataitwaspain
avooid
20:50
"Bo widzisz, wszystko na świecie jest ze sobą połączone, jak oczka w swetrze. Bo jak patrzysz na jedno oczko, to ono nic nie znaczy, ale jak jedno poleci, to wszystko się spruje. (...)
Nie wiem, po co Bóg mnie umieścił na tej ziemi, dla jeżeli mam być takim jednym oczkiem, co to musi trzymać jedno za sobą i jedno przed sobą, to to jest ważne - to ja też jestem ważna!
...i tak sobie myślę, Luanne, że Pan Bóg po to umieścił nas na tej ziemi, abyśmy mogli WYTRZYMAĆ jedni z drugimi..."
— recepta na szczęście Grace
Reposted bykamykowata kamykowata
avooid
20:33
8140 7d7f 500
Reposted from0 0 viairmelin irmelin
avooid
20:30
7270 ba65
20:29
4999 4753 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaherbatkowa herbatkowa
avooid
20:29
0034 8636
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue
avooid
18:00
7337 13f1 500
Reposted fromoll oll viazucha zucha
avooid
17:59
avooid
17:16
A więc bądźmy szczęśliwi, pozwólmy sobie na to - im wcześniej, tym lepiej.
— Stanisława Celińska
Reposted bymartullakamykowata
avooid
17:05
- W życiu, tak czy inaczej, trzeba sobie stawiać ważne pytania...
-... a odpowiedź przyjdzie. Najważniejsze to zadać sobie właściwe pytanie we właściwym momencie. W przeciwnym razie Pan Bóg wypłaca na w tym czego nam najmniej potrzeba. I dostajemy sportowy samochód, kiedy mamy chorą prostatę i chodzimy z balkonikiem.
— Małgorzata Domagalik & Krzysztof Krauze
Reposted bypoolunkamykowata
avooid
16:59
Ręka dająca nigdy nie jest pusta.
— Krzysztof Krauze
Reposted bykamykowataMezame
avooid
16:59
Getto, w którym żyję, jest gettem moich ograniczeń i złudzeń.
— Krzysztof Krauze
Reposted bymartullakamykowata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl