Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

avooid
19:39
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viacompletelydifferent completelydifferent
avooid
19:39
Czasami nieznajomi dają najlepsze rady. Albo nie wiedzą, kim jesteś, albo nie za bardzo ich obchodzisz, tak więc walą prosto z mostu. Takie rady są praktyczne. Rodzina i przyjaciele będą starali się nie urazić twoich uczuć, ktoś obcy nie zawaha się rozjechać cię walcem.
— Blair Holden
avooid
19:38
Reposted fromFlau Flau viaOnlyGreen OnlyGreen
19:38
8321 c6fb 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viamaybeyou maybeyou
13:23
8910 d238 500
Reposted fromink ink viamaybeyou maybeyou

May 19 2019

avooid
21:11
5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamessclew messclew
avooid
21:06
avooid
21:06
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viablubra blubra
avooid
21:05
5314 c8d0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapoolun poolun
avooid
21:05
2866 f114 500
Reposted frompiehus piehus viapsychedelix psychedelix
avooid
21:01
5843 1c74 500
Reposted fromsavatage savatage viahardbitch hardbitch
avooid
20:49
2092 4c70
Reposted fromolbaria olbaria viahardbitch hardbitch
avooid
20:48
avooid
20:47
avooid
20:47
Reposted fromshakeme shakeme viakoralina koralina
avooid
20:47
avooid
20:23
avooid
20:15
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
avooid
20:15
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
avooid
20:14
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl