Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

avooid
18:41
3170 2eba 500
avooid
18:41
avooid
18:41
avooid
17:47
avooid
17:47

September 18 2017

avooid
20:34
9551 21bf
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaPoranny Poranny
avooid
20:34
1582 4bf8 500
Reposted fromsarazation sarazation viaPoranny Poranny
avooid
20:33
avooid
20:32
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viamayamar mayamar
avooid
20:17
Reposted fromheima heima viamaybeyou maybeyou

September 17 2017

avooid
16:28
16:14
6935 fa4b 500
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viahash hash
avooid
15:48
1422 a590
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacalvados calvados
avooid
15:47
avooid
15:17
1990 4ae3 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaPolinda Polinda
avooid
15:17
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
avooid
15:05
Reposted fromFlau Flau vianaturalginger naturalginger
avooid
13:50
Jeśli prawdziwe jest powiedzenie: ile głów, tyle rozumów, to również prawdziwe: ile serc, tyle rodzajów miłości.
— Lew Tołstoj – Anna Karenina
13:46
7677 3299 500
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
avooid
13:46
7717 b5fd
Reposted fromiamstrong iamstrong viatarczyn tarczyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl