Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2018

avooid
22:42
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer

June 21 2018

avooid
19:47
2238 1f20
avooid
19:47
2871 97b1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetchocolate sweetchocolate
avooid
19:47
avooid
19:14

June 19 2018

avooid
20:52
2758 1f4e 500
Reposted fromseaweed seaweed viascorpix scorpix
avooid
20:51

June 13 2018

avooid
20:32
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss
avooid
20:32
2758 1f4e 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
avooid
18:56
2693 4f22 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne

June 12 2018

avooid
20:10
avooid
20:06
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
avooid
20:05
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca vialaparisienne laparisienne
avooid
19:56
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
avooid
19:56
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
avooid
19:55
avooid
19:54
avooid
19:47
6714 6369 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viascorpix scorpix

June 11 2018

15:54
3885 9e42 500

andantegrazioso:

In the Gingerbread house | friends_forever_company

Reposted fromSkydelan Skydelan viasweetchocolate sweetchocolate
avooid
15:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl