Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

avooid
16:14
avooid
16:14
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaxal xal
avooid
16:06
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve vianaturalginger naturalginger
avooid
16:06
Nie zapominaj o ludziach, że mają grypę, imieniny, małe kłopoty nudne historyjki do opowiedzenia przez telefon. Nie zapominaj, chociaż oni też nie mają czasu. I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora "Memento"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianaturalginger naturalginger
avooid
15:49
avooid
15:49
Ja ciągle mam w głowie to pytanie, ono stale mi towarzyszy: „Czy to, czego chcę, jest tym, czego potrzebuję?”. Najczęściej nie. Ale żyjemy w kulturze, która jest nastawiona na to, żeby mieć i pragnąć wszystkiego, i to najlepiej od razu.
— Jacek Braciak

March 23 2019

avooid
21:25
avooid
21:24
Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus
avooid
21:16
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn, Oddział chorych na raka
Reposted fromyourtitle yourtitle viaolvido olvido
avooid
21:14
3564 50f8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakudlaty kudlaty
avooid
21:13
avooid
21:10
avooid
21:10
avooid
21:07
Reposted fromlone-wolf lone-wolf viabarock barock
avooid
21:07
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viahesiamela hesiamela
avooid
20:57
Czego mógłbym Ci dzisiaj życzyć? Chyba tylko tego wszystkiego czego Ci tak naprawdę brakuje. A o czym wiesz tylko Ty.  A może zaczęłaś już rozmawiać z bliskimi na ten temat? W każdym razie, życzę Ci uzupełnienia wszystkich braków. By poczuć się całością.
Reposted fromPoranny Poranny
avooid
20:56
avooid
20:56
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
avooid
20:55
7542 1cc5 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viascorpix scorpix
avooid
20:55
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl